ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน