ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน