ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน