ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน