ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน