ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน