ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน