ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน