ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 16 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน