ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน