ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน