ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน