ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน