ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน