ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 59 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน