ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน