ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 41 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน