ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน