ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 53 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน