ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน