ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน