ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน