ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน