ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน