ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน