ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 11  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน