ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพรรณี สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 71.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน