ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน