ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 80.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 77.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 77.60 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน