ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 82.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน