ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน