ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน