ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน