ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สพป. เชียงราย เขต 1 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 35 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 34 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 31 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 28 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน