ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 89.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 85.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 82.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 81.78 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 79.92 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78.97 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 77.97 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 77.51 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 76.89 เงิน 11  
12 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 71.79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 70.27 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 65.71 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน