ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 99.46 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 84.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 81.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 81.13 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 78.86 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78.08 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76.74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 73.74 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน