ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน