ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
10 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน