ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน