ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน