ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน