ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 72.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 68.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 66.75 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 64.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 58.25 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 53.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 51.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน