ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สพป. เชียงราย เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน