ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75.70 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 67.25 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 66.75 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน