ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 73.16 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน