ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 61 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 50 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน