ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมลาว สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ายางมน สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน