ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
วาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 824
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 66 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน