ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
หนูน้อยคนเก่ง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 825
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 74.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 70.66 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน