ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 78.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 77.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 66.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 57.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 1 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 47 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน